Eigenschappen voor afdrukken

Eigenschap Waarde Voorbeeld Geldt voor... Erfelijk?
page-break-before auto | always || left | right { page-break-before:always; } elementen op blokniveau neen
page-break-after auto | always || left | right { page-break-before:auto; } elementen op blokniveau neen