Syntaxis

 

CSS-stijlregels worden opgebouwd met twee componenten: de "selector" en de "declaratie".

Selector

bepaalt op welk deel van een document de stijl betrekking heeft:

op een HTML-element: bv. P (=paragraaf), H1 (=koptekst1), B (=bold), enz.
op een CLASS-attribuut
op een ID-attribuut
op een PSEUDO-class of PSEUDO-element

Declaratie

bepaalt wat er met de selector moet gebeuren. In een stijlblok of stijlblad staat de declaratie tussen accolades, bij de "inline" methode staat de declaratie tussen de punthaken van het element.

stijlblad/stijlblok: P { font-style:italic; }
inline: <P STYLE="font-style:italic">

= paragraaf (P is de selector) moet cursief weergegeven worden

Een stijldeclaratie kan verscheidene eigenschappen met hun waarde bevatten. Gescheiden door een puntkomma komen deze eigenschappen in een lijst:

P { border:silver thick solid; background:green; text-align:center; }

= paragraaf (P is de selector) wordt omkaderd door een dikke zilveren lijn, de achtergrond is groen en de tekst is gecentreerd.