Extern stijlblad

 

Een extern stijlblad is een document, een gewoon tekstbestand, waarin stijlregels zijn opgenomen waarvan andere documenten gebruik kunnen maken. Omwille van de herkenbaarheid wordt aan een stijlblad gewoonlijk de extensie "css" gegeven.

Voorbeeld

Wat staat er bv. in "mystyle.css"?

BODY { background: url(vsko.gif); color: black }
P { background: yellow; color: black }
DIV { margin-left: 5em; margin-right: 5em }

Hoe zou de bovenstaande paragraaf eruit zien als deze stijlregels van toepassing waren?

Klik hier!


Verwijzing

De verwijzing vanuit een document naar een stijlblad gebeurt via LINK. Deze tag wordt opgenomen in HEAD:

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="mystyle.css">

Het attribuut TYPE wordt gebruikt om het Internet Media (MIME) type van het stijlblok te definiŰren. Het belangrijkste type voor Cascading Style Sheets is "text/css". Voor JavaScript Style Sheets is het type "text/jss" voorzien.

Stijlblad importeren

Met behulp van de eigenschap @import kunnen ÚÚn of meer externe stijlbladen in een stijlblok ge´mporteerd worden. Het laatst ge´mporteerde stijlblad heeft prioriteit. Stijlregels die op de gebruikelijke manier in het ingesloten stijlblok worden aangebracht hebben prioriteit boven de stijlregels uit ge´mporteerde stijlbladen.

Syntaxis:

@import URL (bestemming);

Voorbeeld:

<style Type="text/css">
<!--
@import url(http://www.htmlhelp.com/style.css)
--
>
</style>