Ingesloten stijlblok met FP98

 

In FrontPage Editor: kies Stylesheet in het Format menu.

Voeg een nieuwe regel in na de tweede punthaak: <!--

Voer de selector in: bijv. P, H1, OL, BODY ..

De stijlkenmerken hoef je niet zelf in te voeren, maar kan je instellen via Style..., die toegang biedt tot het dialoogvenster Style.

inline3.jpg (15864 bytes)