Extern stijlblad met FP98

 

Een stijlblad is platte tekst. Om de syntaxis te omzeilen kan je een stijlblok in het dialoogvenster Stylesheet van het Format menu maken. Kopieer daarna de stijlregels naar Kladblok om ze vervolgens als css-bestand op te slaan. De STYLE- en commentaartags moeten in het stijlblad niet opgenomen worden.

Om het stijlblad (bijv. mystyle.css) met een pagina te relateren, zijn er twee mogelijkheden:

Stijlblad verbinden

Bij pagina’s die nog geen stijlblok bevatten (linked style sheet): schakel naar HTML-weergave en typ in het HEAD-gedeelte van je document:

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="mystyle.css">

Stijlblad importeren

Bij pagina's die al een stijlblok bevatten: kies Stylesheet in het  Format menu:

stbldf1.jpg (5990 bytes)

... en vervolledig het stijlblok met:

<style type= "text/css">; @import URL (bestemming)