Percentages

 

Percentages als eenheden zijn altijd relatief. De waarde van een percentage kan bepaald worden met + of -, gevolgd door een cijfer, gevolgd door %. Net zoals voor lengte-eenheden mogen hier geen spaties gebruikt worden.

Voorbeeld

TABLE {width:80%; }