CSS-stijlen met FP98

 

FrontPage 98 biedt ondersteuning voor CSS-stijlen op verschillende niveaus. In diverse dialoogvensters vind je de knop Style.. 

Heelwat eigenschappen van lettertypen, kleur en achtergrond, tekst en kaders uit de CSS-referentietabellen kan je met FrontPage Editor instellen. Ook Class en ID kunnen menugestuurd toegekend worden. En met de opdracht Stylesheet in het menu Format kan je een stijlblok maken zonder kennis van syntaxis: een hele waaier keuzelijsten, kringvelden en tekstvakken is over 6 tabbladen verspreid. Hiermee kan je ook een stijlblad ontwerpen. Zo gebruik je FrontPage als een handige stijleditor.

Om een idee te krijgen van wat er zoal mogelijk is, kan je best eens ergens in een paragraaf kiezen voor Paragraph Properties in het snelmenu.

Klik in het dialoogvenster Paragraph Properties op Er zijn 6 tabbladen

Class
voor het toekennen van een CLASS- of een ID-attribuut aan een HTML-element. CLASS en ID worden gedeclareerd in een stijlblok.

Alignment
voor het instellen van de afstand tussen de randen van een element en die van het omringende element.

Borders
voor een afzonderlijk in te stellen rand links, rechts, boven of onder een element.

Font
voor het instellen van lettertype en -grootte.

Colors
voor (tekst)kleuren en achtergrondafbeeldingen.

Text
voor tekstopmaak: het uiterlijk van het ingestelde lettertype en de uitlijning.