JavaScript om browsers te detecteren en te verwijzen naar aangepast stijlblad

 

Te plaatsen in <head>:

<script language="JavaScript">

<!--

/*
Dit script detecteert het type bladerprogramma van de gebruiker en maakt een link naar stijlbladen die speciaal gemaakt werden voor IE3.0x or 4.0+ of voor Netscape 4.0+.
De stijlbladen moet je zelf ontwerpen. Vergeet niet het pad en de stijlbladnamen in dit script aan te passen!
*/

var browser=navigator.appName;
var version=navigator.appVersion
var ver1=version.substring(0,1)
var ver2=version.lastIndexOf("MSIE")
var ver3=version.substring(ver2+5,ver2+6)  

function itsNetscape() { // write the link for Netscape 4.0+ document.write('<LINK REL=StyleSheet HREF="styles/nc4.css" TYPE="text/css">')
}
function itsMsie() { // find out which version of IE is in use if (browser == "Microsoft Internet Explorer") ieVersion()
}
function ieVersion(){ // write the link for IE3 or IE4+ if (ver1 >= 4)
document.write('<LINK REL=StyleSheet HREF="styles/ie4.css" TYPE="text/css">') if (ver3 == 3)
document.write('<LINK REL=StyleSheet HREF="styles/ie3.css" TYPE="text/css">')
}
if ((browser == "Netscape") && (ver1 >= 4)){ // check to see if the browser is Netscape itsNetscape()
}
else{ // otherwise assume the browser is IE itsMsie()
}

// -->
</script>