Inline stijl met FP98

 

Stijlkenmerken worden bij voorkeur toegepast op een heel element: kop, paragraaf, cel, tabel, afbeelding. Niet alle kenmerken kunnen op alle elementen toegepast worden: Margins kan uiteraard niet op een willekeurig tekstfragment, en specifieke instellingen voor het lettertype (Font) hebben geen invloed op een afbeelding.

Toegepast op een selectie (bijv. tekstfragment) wordt het element SPAN toegevoegd.

Via de Properties van het element in het snelmenu, krijg je toegang tot Style..., die het dialoogvenster Style opent.

Voorbeeld:

In Twee ogen zo blauw kan je de vet gedrukte tekst met blauw-gekleurd en gele achtergrond relateren:

selecteer de onopgemaakte tekst en kies het tabblad Special Styles in het dialoogvenster Font Properties van het snelmenu. Kies Bold (<b>) en klik opBepaal de kleuren met het tabblad Color. 

Met de hierboven opgegeven instellingen genereert FP98 de volgende codes:

<b><span style="background-color: rgb(255,255,0); color: rgb(0,0,255)">Twee ogen zo blauw</span></b>

en zie je in normale weergave: Twee ogen zo blauw