Inline stijl

 

Syntaxis

STYLE="eigenschap:waarde; eigenschap:waarde; …"

Voorbeeld

<b STYLE="color:blue; background:yellow">Twee ogen zo blauw</b>

De tekst Twee ogen zo blauw wordt nu niet alleen vet gedrukt, hij is ook blauw-gekleurd en hij verschijnt op een gele achtergrond.

Inline stijlregels kunnen gerelateerd worden aan alle HTML-elementen en -attributen. Zij veranderen alleen het uitzicht van wat tussen de begin-en eindtag staat.

Deze manier van werken biedt het voordeel dat men met grote precisie overal kan ingrijpen maar ze blijft even omslachtig als het toevoegen van attributen in HTML. Alle elementen krijgen (vaak dezelfde) stijlkenmerken toegewezen, wat niet alleen lang duurt maar het overlaadt de HTML-tekst ook met veel onnodige code. Wil men later een kenmerk veranderen, kost het veel tijd en moeite om alle plaatsen in de bestanden van de webstek op te zoeken waar de ingreep moet gebeuren.

HTML v. CSS

Waarom zouden we in ons voorbeeld trouwens kiezen voor CSS-syntaxis? We kunnen de tekst toch ook vetjes maken en blauw kleuren met klassieke HTML-attributen als <font COLOR="blue">?!

Inderdaad… maar om de tekst een gele achtergrond mee te geven is er geen HTML-attribuut. Deze mogelijkheid is een typische CSS-uitbreiding: het HTML-attribuut <BGCOLOR="yellow"> bepaalt immers de achtergrond van het hele document, niet slechts van de geselecteerde tekst.