ID

 

Het ID-attribuut wordt in een stijlblok of stijlblad opgenomen en verschilt van het attribuut CLASS op het eerste gezicht alleen door het hekje # waarmee ID-stijlregels beginnen.  ID kan toegekend worden aan elementen naar keuze en heeft voorrang op CLASS.

Vandaar dat CLASS-kenmerken best aan groepen elementen worden toegekend die samenhang vertonen (paragraaf, titel) terwijl ID eerder gebruikt wordt om specifieke kenmerken van een bepaald element te bepalen (letterdikte, letterkleur, letterafstand). Mocht een paragraaf tegelijkertijd CLASS- en ID-kenmerken krijgen, dan zouden de CLASS-kenmerken zonder effect blijven.

Syntaxis

#ID-naam {declaratie}
of:
element#ID-naam {declaratie}

Voorbeeld 1

<style>
<!--
#IDblue {color:blue; text-indent:10px; font-size:12pt;}
--
>
</style>

<body>
Het gebruik van <
I id="IDblue">ID</I> verschilt eigenlijk niet van het werken met een inline stijlregel.
<
/body>

Het gebruik van ID verschilt eigenlijk niet van het werken met een inline stijlregel.
Het enige voordeel aan ID is dat alle stijldeclaraties in de HEAD van het document bewaard worden, waar ze heel gemakkelijk te bereiken en aan te passen zijn.

Voorbeeld 2

Als in het stijlblok de naam van een element voor een ID-naam geplaatst wordt, betekent dit: de waarde ("rood" in ons voorbeeld) wordt alleen toegekend aan tekst die ingesloten is door het betrokken element (<B> in ons voorbeeld).

<style>
<!--
b#IDrood {color:red;}
--
>
</style>

<
body>
Begrijp je nu waarom <i ID="IDrood">ik</i> niet rood word en <b ID="IDrood">ik</b> wel?!
<
/body>

Begrijp je nu waarom ik niet rood word en ik wel?!