De elementen DIV en SPAN

 

Met behulp van deze HTML-elementen kan een stijlregel voor een deel van een document vastgelegd worden.

<DIV>

<div STYLE="color:red; background:white; ">

Albino's zijn ...

witte konijnen met rode ogen…

DIV be´nvloedt een paginastrook: DIV begint en eindigt op een nieuwe regel.

<SPAN>

<SPAN STYLE="color:red; background:white">

In dit hoofstuk lezen we dat er ook witte konijnen met rode ogen bestaan. Die diertjes noemen we albino's.


SPAN werkt op tekstniveau: SPAN kan binnen een regel gebruikt worden.