Selectors in context

 

Het is mogelijk om voorwaarden in te bouwen vooraleer een stijldeclaratie wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken gebruik je in je stijlregel een zgn. "contextuele selector": d.i. een reeks selectoren die van elkaar gescheiden worden door een spatie.

Voorbeeld

H4 I {color:indianred;}

Deze stijlregel heeft als resultaat: cursieve tekst wordt rood weergegeven als hij onderdeel is van een koptekst H4.