Commentaar

 

Om de pagina-opbouw toe te lichten kan commentaar worden opgenomen bij elke stijlbepaling. Deze toelichting wordt door het bladerprogramma niet getoond maar de beschrijving kan de ontwerper helpen om later te weten waarvoor de stijlregel gemaakt werd.

Dit gebeurt tussen de lettertekens /* en */:

H1 {font: 20pt/22pt bold; color=#00FF00} /* Groene koptekst 1 voor referenties */