CLASS met FP98

 

Om een CLASS-attribuut te maken begin je met het geven van een naam: in het dialoogvenster Stylesheet van het Format menu tik je de naam in na de <!--.

classf1.jpg (3376 bytes) of classf2.jpg (3647 bytes)

Dan kan je de CLASS declareren: met Style...in hetzelfde dialoogvenster.

Elke keuze die je in de tabbladen maakt, wordt in de stijlregel opgenomen.
De stijlregels komen in het stijlblok in de HEAD van het document.

Op twee manieren kan je de CLASS-naam aan een element in de tekst toekennen:

met Style... in het dialoogvenster Properties van het element kan je een CLASS-naam kiezen...
of selecteer de CLASS in de Change Style keuzelijst van de Format toolbar:

classtoe.jpg (15349 bytes)

PSEUDOCLASS met FP98

Voor de weergave van sprongwoorden: bepaal de stijl met Style... (zowel voor link, visited als active) en wijs de CLASS toe in de Hyperlink Properties.